Atrast

Siltumsūkņi

Siltumsūkņi izmanto brīvo dabas siltumu, lai garantētu siltuma padevi viendzīvokļa, divdzīvokļu un daudzdzīvokļu mājām. Tas ir pats ekonomiskāks, efektīvākais siltuma nodrošināšanas veids un, tajā pašā laikā, ekoloģiski tīrs veids komfortablas apkures un karsta ūdens ražošanai.

Pareiza apkures sistēma

Nav standarta lēmumu derīgas jums apkures sistēmas meklēšanā. Turklāt nav tik grūti atrast sistēmu, atbilstošu jūsu prasībām. Pakonsultējaties ar kompānijas „Vaillant” apkures sistēmu speciālistiem. Viņi var palīdzēt jums jūsu apkures sistēmas plānošanā.

Atrast partneri savā tuvumā

Siltumsūkņi saņem dabas enerģiju no zemes dzīlēm, gruntsūdeņiem vai gaisa un pie tā ievērojami samazina izdevumus apkurei. Tie neveido izmešus un efektīvi darbojas pie apkārtējās vides zemām temperatūrām. Tikai 25 procentu enerģijas tiek ņemta elektroenerģijas formā. Šī enerģija nodrošina nepieciešamo elektrības daudzumu siltumsūkņa darbam. Siltumsūkņi noder zemu temperatūru virsmu zemgrīdas apkures vai radiatoru sistēmām. Tehnisko ierobežojumu dēļ, siltumsūkņu efektivitāte strauji samazinās pie temperatūrām augstākām par 67ºC.

Kompānijas Vaillant siltumsūkņu priekšrocības:

  • Neizsmeļamās dabas enerģijas izmantošana
  • Izmešu neveidošana
  • Efektivitāte: līdz 75 procentiem enerģijas tiek saņemta no dabas, un pievienoti tikai 25 procentu elektroenerģijas
  • Var izmantot vasarā atvēsināšanai
  • Vienkārša tehnoloģija ar zemām apkalpošanas izmaksām un ilgu kalpošanas termiņu

Kā darbojas saules siltumsūknis

Siltumsūkņa tehnoloģijā tiek piemērots princips tieši pretējs ledusskapja darbības principam. Ja ledusskapis pārnes siltumu no iekšas ārā, siltumsūknis izdala siltumu no apkārtējās vides un nodod to tālāk. Gruntsūdeņu, zemes dzīļu vai atmosfēras siltumu dzesinātājs absorbē un tiek izmantots situma nodrošināšanai pēc tā kompresijas

Kopumā siltumsūknis veic četru soļu darbības ciklu: iztvaikošana, kompresija, kondensēšana un atlaišana.

  1. Pirmajā stadijā dzesinātājs absorbē apkārtējās vides siltumenerģiju – siltumsūkņa dzesēja zemās temperatūras dēļ. Turklāt tā iegūst gāzveida formu dzesētāja iztvaikošanas zemās temperatūras dēļ.
  2. Iegūtie šādā veidā tvaiki tiek saspiesti ar kompresora palīdzību. Gāzes molekulas iedarbojas savā starpā palielinātā spiediena rezultātā ierobežotā telpā. Šādā veidā tiek palielināta temperatūra, kura tiek izmantota apkures sistēmas ķēdē.
  3. trešajā stadijā karstā gāze atdod siltumu apkures sistēmai. Dzesinātājs no jauna paliek šķidrs.
  4. Un, beidzot, izplešanās vārsts samazina veidoto 2. stadijā spiedienu, un tādejādi dzesinātājs atkārtoti absorbē apkārtējās vides siltumu un process iesākās no jauna.

Vaillant siltumsūkņus var arī izmantot kā gaisa dzesinātājus vasaras laikā. Sistēmas „sālīts ūdens/ūdens” sistēmas gadījumā siltums tiek izvadīts no dzīvojamās telpas caur zemgrīdas apkures sistēmu, bet pēc tam izvadīts caur kolektoru zemē.

Atkarībā no vajadzīgās gaisa dzesēšanas intensitātes un esošās padeves sistēmas iespējām, iespējams veidot aktīvu vai pasīvu gaisa dzesēšanu.

Aktīva gaisa dzesēšana

Ar aktīvās apkures sistēmas ķēdes inversijas palīdzību siltumsūkni var izmantot vasaras periodā kā gaisa dzesēšanas moduli. Iegūto no apkures sistēmas siltumu pēc tam aktīvi to izvada ar kompresora palīdzību siltuma avotam – t.i., zemei.

Bijušais šķidrinātājs, dzesinot gaisu, darbojās kā tvaikotājs. Tas nodod telpas siltumu dzesinātājam. Pēc tā gāzveida aukstumnesējs tiek novirzīts uz kondensatoru un no turienes – uz siltummaiņu, kurš atbrīvo iegūto no telpas siltumu zemei.

Pasīva gaisa dzesēšana

Ja vasaras laikā temperatūra telpās pārsniedz enerģijas avota temperatūru, siltumsūkņi var darboties kā „dabiskās gaisa dzesēšanas avoti”. Diezgan viegli var saprast šo funkciju no tehniskā viedokļa puses. Ar „dabiskās gaisa dzesēšanas avota” palīdzību galvenās sistēmas ķēdes sūknis ieslēdzas, kad kondensators nestrādā. Siltuma padeves vide, piemēram, sālīts ūdens, tiek padots uz siltummaiņu. Tādā veidā tas iekļūst kontaktā ar tehnisko ūdeni, kuram ir istabas temperatūra un pie kura tas bija pārvietots ar apkures sistēmas sūkņu palīdzību.

Šiem abiem šķidrumiem veidojas vienāda temperatūra. Pēc tā dzesētais apkures sistēmas ūdens cirkulē apkures sistēmā, absorbējot telpas siltumu.

Pasīvā gaisa dzesēšana ekonomē elektroenerģiju, bet aktīvā – ir efektīvāka.

Abas metodes, kā aktīvā tā arī pasīvā ļauj iegūt karstu ūdeni. pasīvā gaisa dzesēšanas metode veido neticamu ekonomiju, tā kā nepieciešama neliels enerģijas daudzums tikai cirkulēšanas nodrošināšanai. Tomēr pasīvās metodes darbībā un efektivitātē ir daži ierobežojumi/ Īpaši vasaras beigās zeme parasti satur vairāk siltuma. Rezultātā gaisa dzesēšanas efektivitāte šajā apmaiņas vidē samazināsies.

Ar dzesēšanas funkcijām ir nodalīti daži mūsu ražotie siltumsūkņi