Atrast

Lietošanas noteikumi

Ievads

Vaillants augstu vērtē Jūsu vizīti šajā mājaslapā un Jūsu interesi par mūsu kompāniju un mūsu produkciju. Zemāk Jūs atradīsiet svarīgus tiesiskos Norādījumus mūsu mājaslapas lietošanai. Šo mājaslapu piedāvā Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Vācija ("Vaillant"). Jebkādi lietojot šo mājaslapu („Vaillant” Vietne), jāievēro Lietošanas noteikumi. Šos Lietošanas noteikumus var grozīt ar citiem noteikumiem, piemēram, preču vai pakalpojumu iepirkšanai. Ievietojot informāciju Vaillant mājaslapā vai izmantojot to, tiek piemēroti spēkā esoši Lietošanas noteikumi.

Šī mājaslapa bija veidota ar īpašu rūpību. Bet tomēr, mēs nevaram uzņemties atbildību vai garantēt informācijas un datu aktualitāti, precizitāti un pilnību atbilstību.

Vaillant atstāj sev tiesības grozīt vai papildināt informāciju un datus jebkurā laikā un bez iepriekšējās par to sludināšanas. Mēs esam tiesīgi pārtraukt Vaillant mājaslapas darbību, kā arī pakalpojumu sniegšanu, daļēji vai pilnā apjomā jebkurā laikā. Sakarā ar Interneta tīmekļa un datorsistēmu īpašībām, Vaillant neatbild par savas mājaslapas pastāvīgo pieejamību. Vaillant preces un pakalpojumi piedāvātie šajā mājaslapā var būt nepieejami dažās valstīs. Vaillant negarantē norādīto mūsu mājaslapā produkcijas un pakalpojumu esību jūsu valstī. Lai saņemtu visu pieejamo jūsu valstī produkcijas un pakalpojumu sarakstu, lūdzu griezieties uz Vallant mājaslapas galveno lapu, atbilstošo jūsu valstij. Tieša pieeja tam tiek nodrošināta galvenajā lapā zem virsraksta „izvēlieties savu valsti”. Tirdzniecības markas, izmantojamās noteiktajām precēm patiesībā var atšķirties dažādās valstīs. Dažas preces un pakalpojumi, noradītie mājaslapā, iespējams, ka ir vai nav piegādāti jūsu valstī esošo ierobežojumu dēļ. Lūdzu griezieties vietējā pārstāvniecībā informācijas saņemšanai par pieejamiem Jūsu valstī Vaillant precēm un pakalpojumiem.

Atbildība

Tā kā jebkura informācija, programmas nodrošinājums vai dokumentācija ir pieejami uz bezmaksas pamatojuma, garantijas saistības attiecībā uz programmas, dokumentācijas un informācijas nodrošinājuma kvalitāti un precīziem nosaukumiem, īpaši attiecībā uz defektu neesību vai pretenziju vai tiesību neesību no trešo personu puses nav spēkā, izņemot gadījumus, saistītos ar tīšām pretlikumīgām darbībām vai krāpšanu. Visos citos gadījumos, Vaillant atbildība nav spēkā, ja savādāk nav noteikts ar likumdošanas aktiem, piemēram, saskaņā ar Likumu par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem vai gadījumos, kad tiek ar iepriekšēju ļaunu nodomu nodarīts pārkāpums, nevērība vai, krāpjot, tiek slēpti atklātā defekta fakti, kā rezultātā neizpildot garantijas saistības, tiek nodarīta trauma vai letāls iznākums . Kaitējumus, nodarītais līguma pamatsaistību neizpildīšanas rezultātā, tiek noteikts ar tipveida kontrakta noteikumiem, ja nav konstatēts darbību iepriekšējs nodoms vai rupja neuzmanība. Kaut arī Vaillant dara visu, no viņa atkarīgo, lai aizsargātu savu mājaslapu no vīrusiem, tomēr Vaillant nav spējīgs garantēt tās pilnu drošību. Lietotājam pašam, savas drošības nolūkos, jādara viss nepieciešamais sava datora aizsardzībai un jālieto antivīrusa programmatūra pirms informācijas , programmu vai dokumentācijas lejuplādēšanas. Vaillant mājaslapas hiperatsauce var saturēt trešo vietņu hiperatsauces. Vaillant neatbild par šādu vietņu saturu, tā kā Vaillant nekontrolē šādu vietņu informāciju. Lietot šādas vietnes vai nē, jāizvēlas pašam Lietotājam.

Autortiesības

Šīs mājaslapas saturs aizsargāts ar Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid, Vācija, vai citas Vaillant Group kompānijas autortiesībām. Vaillant Group nozīmē Vaillant un tās meitas kompānijas. Visi teksti, bildes, grafiskie un audio faili, firmas nosaukums un cits šīs mājaslapas saturs ir aizsargāti ar autortiesību likumu un citiem intelektuālā īpašuma likumiem. Jūs neesat tiesīgs mainīt, kopēt, izplatīt, pārdot, iznomāt, papildināt vai savādākā formā izmantot mājaslapas saturu bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Ja tiks dota atļauja Vaillant mājaslapas satura kopēšanai, ir jāievieto sekojoša autortiesību informācijas: "© [год] Vaillant GmbH, Ремшайд.

Visas tiesības aizsargātas”. Privātai, nekomerciālai lietošanai Jūs varat ņemt, kopēt, izdrukāt un glabāt jebkuru materiālu, kādu Vaillant publicē savā mājaslapā. Grozīt mājaslapas saturu ir aizliegts. Preses relīzes, kā arī citus dokumentus, fotogrāfijas un grafikus, kurus var izvietot publikācijai, var izmantot tikai iespieddarbos, ja ir ievietots sekojošs ziņojums par autortiesībām: "© [год] Vaillant GmbHVisas tiesības aizsargātas..." Pārdrukāšana ir bezmaksas, bet mēs pieprasām mūsu failu kopijas. Ja Jūs vēlaties izmantot materiālus no mūsu mājas lapas citiem mērķiem, lūdzu sazinieties ar mums: info@vaillant.com

Tirdzniecības markas

Ja nav norādīts savādāk, visi firmas logotipi, preču zīmes, emblēmas un produkvijas nosaukumi Vaillant mājaslapā ir aizsargāti ar Likumu par preču zīmēm. Tie ir intelektuāls īpašums vai meitas kompānijas. Jebkāda nesankcionēta preču zīmju ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta un tiek uzskatīts kā likumu par preču zīmēm, par autortiesībām, citu aizsargājošu intelektuālo īpašumu un likuma par negodīgu konkurenci pārkāpums.

Par konfidenciālas informācijas aizsardzību

Vaillant mājaslapas Lietotāja personīgās informācijas savākšanai, izmantošanai un apstrādei ir jāievēro spēkā esošās likumdošanas aktu prasības attiecībā uz konfidenciālo satu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, izlasiet mūsu informāciju par personīgo datu aizsardzību.

Dažādi

Šie Lietošanas noteikumi ir veidoti un regulēti saskaņā ar Vācijas likumdošanu, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkšanas – pārdošanas līgumiem. Jurisdikcijas vietai jābūt pilsēta Remštate, ja lietotājs ir privāts uzņēmējs Vācijas tirdzniecības kodeksa (Komercdarbības kodeksa) izpratnē. Ja jebkāds no šo Noteikumu punktiem ir vai kļūst par spēkā neesošu, tas neatceļ citu punktu spēkā esību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācija:

Tiesas reģistrs:

Valdes locekļi:

Novērošanas padomes vadītājs:

PVN Ident. Nr. DE 811142240

Atbildīgais redaktors atbilstoši RStV § 55: