Atrast

Stabila attīstība

Kā ģimenes kompānija, kura ir orientēta uz nākotni, mēs uzņemamies īpašu atbildību par apkārtējo vidi, par mūsu darbinieku un sabiedrības labklājību. Mēs uzskatam, ka ekonomiskais panākums, stabils un ienākumiem bagāts progress nedalāmi saistīts ar sociālo un ekonomisko standartu prioritāti.

Lai īstenotu šīs saistības, mēs organizējām mūsu darbību stabilai attīstībai programmas „S.E.E.D.S.” (Stabila attīstība attiecībā uz Apkārtējo vidi, Darbiniekiem, Attīstību un Produkciju, Sabiedrību) ietvaros. Šo fokusēto jomu noteikšana pamatota uz tādas stabilitātes apjomīgu sapratni, kura ievēro mūsu darbības galvenos uzdevumus. Stabilās attīstības vadība ir pakļauta Ģenerāldirektoram..

Sīkāku informāciju par stabilo attīstību kompānijas Vaillant grupā norādīta atskaitē par kompānijas stabilo attīstību or see www.vaillant-group.com