Atrast

Gāzes kondensācijas katli

Kondensācijas gāzes katli ne tikai optimāli izmanto piegādājamo enerģiju. Salīdzinājumā ar tradicionālajām apkures iekārtām, tie izmanto krāsns dūmgāzu siltumenerģiju, kuru citā gadījumā tiktu izvadīta caur dūmvadu.

Kondensācijas katli sasniedz ievērojami lielāku efektu un, tādā veidā samazina izdevumus apkurei un gāzes izmešu līmeni. Mūsu gāzes kondensācijas katli, protams, der arī ūdens uzsildīšanai un apkurei.

Vaillant gāzes kondensācijas katla priekšrocības:

  • Optimāla enerģētiskā efektivitāte līdz 107%
  • Ar kondensācijas tehnoloģiju ievērojami tiek samazināti sodrēju un cietu izmešu daļiņu rašanās degšanas procesā
  • Patēriņš tiek samazināts pa 30% salīdzinot ar tradicionālām apkures sistēmām
  • Nelieli investīciju izdevumi
  • Elastīgi paplašinājumi, piemēram, ar saules kolektoru, siltumsūkņu, glabāšanu tvertņu un vadības mehānismu palīdzību.

Kā darbojas gāzes kondensācijas katls

Gāzes kondensācijas katlā ūdens tiek uzsildīts ar siltumenerģiju tāpat kā tradicionālajos katlos. Degšanas rezultātā veidojošās dūmgāzes parasti tiek izvadītas caur dūmvadu. Rezultātā, esošā dūmgāzē enerģija tiek zaudēta. Bet, piemērojot kondensācijas tehnoloģiju, šī dūmgāzes siltumenerģija, kura pārsvarā sastāv no karstā ūdens tvaikiem, tiek izmantota. No dūmgāzes tiek saņemta siltumenerģija un tā tiek nodota turpmāk apkures sistēmai.

Lai saņemtu enerģiju, ūdens tvaikiem ir jākondensējas. Tvaiki kondensējas pie temperatūras zemākas par 56°C. Kondensācijas katls dzesē tvaikus caur speciālu siltumapmaiņas ierīci. Saņemtā enerģija tiek izmantota iepriekšējai aukstā apkures sistēmas ūdens uzsildīšanai. Pēc tam karstais ūdens ieplūst pirmajā siltumapmaiņas elementā, kur tiek uzsildīts līdz vēlamai temperatūrai. Šī procesa laikā izveidojas neliels nostrādātā ūdens daudzums, kuru nepieciešams izliet. Nostrādātā ūdens skābums ir tik neliels, ka to var izvadīt parastajā kanalizācijas sistēmā bez neitralizācijas.

Starpība starp augstāko un zemāko siltumspēju

Runājot par kondensācijas katlu augsto efektivitāti, kuras sasniedz 107%, siltumspējas parametrs tiek saukts par „augstāko siltumspēju”. To nepieciešams atšķirt no „zemākās siltumspējas”, balstoties no kuras attiecīgā nozare parasti veic aprēķinus. Zemākā siltumspēja ir siltuma daudzums izmantojamais enerģijas avota sadegšanas procesā, neizraisot turklāt kondensāciju. Tāpēc zemākā siltumspēja satur tikai daļu no kopējās degvielas enerģijas.

Atšķirībā no tā, augstākā siltumspēja arī satur dūmgāzē un tvaikos esošo siltumu, kuru izmanto kondensācijas sistēma. Aprēķinot augstākai siltumspējai nepieciešamo patērējamo enerģiju, ņemta vērā arī šis papildus siltums. Sildītāja efektivitāte ir dēvēta par standarta efektivitāti un ideālā gadījumā var sasniegt maksimumu 100%, pamatojoties ar augstākās siltumspējas aprēķinu.

Kondensācijas katliem nepieciešamas papildu konstrukcijas dūmvadiem un kanalizācijai

Uzstādot kondensācijas tehnoloģijas, esošo dūmvadu var papildināt ar plastika cauruli. Turklāt, plastika caurulei dūmgāzēm ir mazāks diametrs un to var viegli uzstādīt esošajā dūmvadā un kanalizācijā.

Pareiza apkures sistēma

Nav standarta risinājuma pieņemamas apkures sistēmas meklēšanā. Bet nav tik grūti izvēlēties sistēmu, kura apmierinās jūsu prasības. Parunājiet ar kompānijas „Vaillant” apkures sistēmu speciālistiem. Viņi palīdzēs jums jūsu jaunās apkures sistēmas plānošanā.

Atrast partneri Latvijā